Mercedes-Benz Slovenija
Mercedes-Benz Prigo
Politika zasebnosti
MERCEDES-BENZ

Politika zasebnosti

Zavedamo se pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in veljavno nacionalno zakonodajo.

 

1. PODATKI UPRAVLJAVCA

1.1 Star Import, d.o.o.
generalni zastopnik Mercedes-Benz AG v Sloveniji za prodajo osebnih in lahkih dostavnih vozil

Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana
matična številka: 8958459000

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dostopna na elektronskem naslovu: gdpr@starimport.si in telefonski številki +386 1 588 33 00. Z njo lahko stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov in uresničevanjem vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

1.2 Star Import d.o.o. in pooblaščeni prodajalec ali serviser

Kadar je tako določeno v splošnih pogojih s pripadajočo izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za vrsto storitve na področju prodajnih ali poprodajnih aktivnosti, ali v obrazcu na spletni strani, je lahko upravljavec osebnih podatkov tudi pooblaščeni prodajalec ali serviser, s katerim sklepate pogodbo, mu oddate naročilo ali zahtevo. Med družbo Star Import d.o.o. in pooblaščenim prodajalcem in/ali serviserjem je sklenjen pisni dogovor, s katerim je urejeno medsebojno razmerje med družbama glede ločenega in/ali skupnega upravljanja osebnih podatkov ali pogodbene obdelave osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vas bomo o vsebini dogovorov obvestili.

 

1.3 V sodelovanju z že navedenima upravljavcema v določenih poprodajnih postopkih prevzema vlogo upravljavca podatkov, ki se lahko kvalificirajo za osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, proizvajalec Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Nemčija. V okviru skupne uporabe sistemov, aplikacij in vsebine podatkov, ki jih zagotavlja in upravlja proizvajalec Mercedes-Benz AG, se drug drugemu zagotavlja dostop do določenih podatkov in/ali obdelavo podatkov za zagotavljanje storitev strankam. Sklenjen je poseben sporazum, v katerem so urejena vsa medsebojna razmerja glede ločenega in/ali skupnega upravljanja ali pogodbene obdelave podatkov, ki ga po pooblastilu in v imenu proizvajalca izvaja generalno zastopstvo za Slovenijo, Star Import d.o.o, osrednja točka za stik s stranko pa je pooblaščeni serviser.

 

2. VRSTE OSEBNIH PODATKOV

V okviru opravljanja svoje dejavnosti družba Star Import d.o.o. zbira in obdeluje predvsem naslednje kategorije osebnih podatkov, kot so med drugim:

 

3. NAMENI OBDELAVE IN PRAVNE PODLAGE

Namen obdelave Pravna podlaga
Da vam lahko odgovorimo na zahtevo, ki ste jo podali preko spletnega obrazca »Stopite v stik z nami«, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov, ki jih posredujete, za namene omenjene v vaši zahtevi Vaša vnaprejšnja privolitev za obdelavo podatkov za namen priprave in pošiljanje odgovora na vašo zahtevo.
Da vam omogočimo testno vožnjo, ki ste jo zahtevali preko spletnega obrazca »Prijavite se na testno vožnjo«, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov, za namen in čas vzpostavitve kontakta ter izvedbe testne vožnje. Vaša vnaprejšnja privolitev za obdelavo podatkov za namen testne vožnje na vašo zahtevo, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.
Da vam odgovorimo na vaše povpraševanje in pošljemo ponudbo za vozilo, ki ste jo zahtevali preko spletnega obrazca »Povpraševanje po vozilu/pridobite ponudbo pri Mercedes-Benz«, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov. Vaša vnaprejšnja privolitev za obdelavo podatkov za namen priprave in pošiljanja ponudbe na vašo zahtevo, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.
Da vam omogočimo naročilo na servis pri izbranemu pooblaščenem serviserju preko spletnega obrazca »Rezervacija termina za servis« za namen rezervacije servisnega termina pri izbranem serviserju, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov. Vaša privolitev za izvedbo storitve na vašo zahtevo za namen obdelave podatkov za naročilo na servis, kolikor bo taka obdelava potrebna za izvedbo storitve na vašo zahtevo.
Da vas lahko obveščamo o aktualnih novostih in ugodnostih znamke Mercedes-Benz in smart na vaš elektronski naslov na podlagi prijave preko spletnega obrazca »Prijava na newsletter« (elektronske novice), kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov. Vaša vnaprejšnja privolitev za obdelavo podatkov za namen pošiljanja elektronskih novic vse do preklica.
Da se lahko izvede vaše naročilo za nakup vozila/dodatne opreme ali nadomestnih delov po postopkih prodaje ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

 

Da se lahko izvede vaše naročilo za nakup poprodajnih storitev vezanih na popravilo in/ali vzdrževanje vašega vozila po postopkih poprodaje ter v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

 

Za izvedbo različnih diagnostičnih in drugih pregledov vozil ter tehničnih poročil.

Obdelava vašega naročila ali zahtevka za izvedbo prodajne ali poprodajne storitve poteka na podlagi pogodbe med Star Import d.o.o. in njenim pooblaščenim prodajalcem in/ali serviserjem

ali

na podlagi pogodbenega razmerja med vami in Star Import d.o.o, kadar je to sklenjeno.

Za izvajanje različnih analiz, pripravo poročil, statistiko prodajnih in poprodajnih storitev ter druge notranje potrebe upravljavca.

 

Za nadzor kakovosti vozil in storitev, za uveljavljanje in reševanje vaših garancijskih ali reklamacijskih zahtevkov ter drugih zahtevkov iz naslova morebitnih napak vozila.

 

Za obveščanje in izvajanje dodatnih storitev – odpoklici vozil in servisni ukrepi, zaradi resne nevarnosti za varnost cestnega prometa, zdravje ali zaščito okolja, ki jo pomenijo ta vozila ali njihovi deli, za zagotavljanje pomoči na cesti ali v primeru kraje, izginotja vozila.

 

Zaradi optimizacije in izboljšanja karakteristik vozila na podlagi informacij, ki lahko vključujejo osebne podatke, za namen povečanja varnosti, razvoj novih vozil in funkcij, potrditev kakovosti vozila, analiziranje karakteristik ali tendenc vozila. Vozila so opremljena s sistemi, ki zagotavljajo učinkovito delovanje in varnost vozila tekom njegove celotne življenjske dobe, in omogočajo zbiranje podatkov iz vozila – samodejno zbiranje preko diagnostične strojne/programske opreme, ko se ta poveže z vozilom.

Zakoniti interes članov distribucijske mreže Star Import, ki vključuje njegove pooblaščene prodajalce in serviserje, družbe Star Import d.o.o., proizvajalca Mercedes-Benz AG ter družbe Mercedes-Benz Group AG.

 

Zaščita življenjskih interesov stranke in drugih fizičnih oseb.

 

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavce osebnih podatkov.

 

Zakonski in/ali zakoniti interes proizvajalca Mercedes-Benz AG.

Za namen spremljanja in merjenja zadovoljstva strank v prodajnem in poprodajnem procesu pooblaščene prodajno-servisne mreže (pošiljanje vabil za sodelovanje v spletni anketi na e-naslov ali preko SMS sporočila, izvedba ankete, obdelava rezultatov in nadaljnje ukrepanje, poročila in statistika) s ciljem zagotavljanja zahtevanih standardov blagovne znamke in izpolnjevanja zavezujočih pravil distribucijske mreže Mercedes-Benz in smart Slovenija, izboljšanja kakovosti storitev in zadovoljstva strank. Vabila za sodelovanje v anketi vam posredujemo na podlagi privolitve, nadaljnja obdelava vaših osebnih podatkov pa je mogoča le na podlagi odločitve posameznika ali bo podal oceno zadovoljstva (izpolnil anketo) in ali bo v anketi sodeloval z osebnimi podatki ali anonimno.
Za namen neposrednega trženja – splošno obveščanje, brez segmentiranja in profiliranja in podobno

 

Za namen neposrednega trženja – posredovanje ponudb oblikovanih glede na vaše interese. Za ta namen se lahko uporabijo analitične metode, vključno s profiliranjem, ki omogočajo vrednotenje vaših interesov.

V okviru in na načine, ki jih brez osebne privolitve dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vaša vnaprejšnja informirana privolitev, pri čemer vedno velja vaša zadnja podana privolitev.

Če stranka z novo/poznejšo privolitvijo ne prekliče že danih privolitev, se šteje, da je predhodna privolitev še veljavna.

 

Če posameznik, ki želi opraviti nakup ali skleniti poslovno razmerje, ne bo posredoval vseh podatkov oz. se ne bo strinjal z obdelavo podatkov, ki so potrebna za izpolnjevanje poslovnega razmerja ali zagotavljanje storitve, ima Star Import d.o.o. ali član distribucijske mreže, s katerim je bila sklenjena pogodba, ob manjkajočih bistvenih podatkih možnost, da pogodbenega razmerja ne sklene oziroma storitve ne opravi. Prav tako se lahko zgodi, da posameznik ni upravičen do posebne obravnave s strani proizvajalca, do popustov ali drugih ugodnosti s strani proizvajalca. Za odstop od poslovnega razmerja in/ali zadržanje izvedbe storitve v primerih, ko niso bili posredovani vsi nujni podatki, družba ni odškodninsko odgovorna.

 

4. SPLETNE STRANI, ELEKTRONSKA POŠTA IN DIGITALNA SOCIALNA OMREŽJA

Spletne strani družbe Star Import, d.o.o. in/ali člana pooblaščene mreže znamke Mercedes-Benz so javno dostopne in namenjene uporabi in informiranju širše javnosti, komuniciranju s strankami, omogočajo pa tudi uporabo drugih funkcionalnosti. Obiskovalci spletne strani se lahko vselej prostovoljno odločite, kdaj in kako želite stopiti v stik z družbo in katera brezplačna interaktivna orodja (npr. informativne izračune) boste uporabljali. Pri uporabi brezplačnih interaktivnih orodij uporabnikov ni mogoče identificirati.

Posamezniki lahko na družbo Star Import, d.o.o. in/ali člana pooblaščene mreže oz. na elektronske naslove, objavljene na spletnih straneh, naslovite tudi elektronsko sporočilo. V tem primeru se prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite zaupati.

Ob vsakem obisku spletnih strani, ki jih upravlja Star Import, d.o.o. in/ali član pooblaščene mreže Mercedes-Benz, se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, obiskana podstran, čas in trajanje obiska in podobno). V sklopu teh namenov spletne strani uporabljajo piškotke, katerih narava je podrobneje predstavljena v Politiki uporabe piškotkov na spletni strani. Ti podatki se obdelujejo z namenom vodenja statistike obiskov na spletni strani, za izboljšanje delovanja spletnih strani in za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov.

Na spletnih straneh uporabljamo vtičnike Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Google maps in Google +, ki vam omogočajo uporabo funkcij teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov vsebin (primeroma kot všečkanje; objavljanje sporočil; povezovanje, deljenje in javno objavljanje vsebin; ogled video zapisov; pregledovanje zemljevidov ter določanje lokacije družbe Star Import, d.o.o. ali lokacije posameznih poslovnih partnerjev ter podobno).

Ob uporabi teh vtičnikov se vzpostavi neposredna povezava s strežniki teh digitalnih socialnih omrežij oziroma ponudnikov storitev in del podatkov o uporabi teh storitev prek strani, ki jih upravlja Star Import, d.o.o. in/ali član pooblaščene mreže Mercedes-Benz, se deli s ponudniki teh storitev in se v odvisnosti od vaših nastavitev lahko obdeluje za njihove nadaljnje namene, vključno za oglaševanje in neposredno trženje. V odvisnosti od vaših nastavitev pri uporabi teh posameznih digitalnih socialnih omrežij se v posamezno digitalno socialno omrežje posreduje tudi del vaših osebnih podatkov (na primer elektronski naslov, vaša identiteta v okviru posameznega digitalnega socialnega omrežja, IP-naslov, vaša lokacija in podobno).

Star Import, d.o.o. prek digitalnih socialnih omrežij Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn stopa v stik s posamezniki in širšo javnostjo, zaradi česar je pomembno, da se posamezniki seznanijo tudi s pravili teh omrežij oz. z njihovimi politikami zasebnosti ter z nastavitvami zasebnosti.

Kadar dostopate do računa Facebook ali spletnih storitev Star Import d.o.o. in/ali člana pooblaščene mreže Mercedes-Benz prek digitalnih socialnih omrežij ali se povežete s storitvijo družbe prek digitalnega socialnega omrežja, lahko podatki o vas vključujejo tudi uporabniško identifikacijo in/ali uporabniško ime, ki je povezano s posameznim digitalnim socialnim omrežjem, vse podatke ali vsebine, za katere dovolite, da jih digitalno socialno omrežje deli z nami, kot je prikazana fotografija, elektronski naslov ali seznam prijateljev, in vse podatke, ki ste jih javno objavili v zvezi s posameznim socialnim omrežjem.

Podrobnejše informacije o namenih in obsegu obdelovanja osebnih podatkov s strani ponudnikov digitalnih vsebin lahko pridobite neposredno pri ponudnikih teh storitev, upravljavcih teh socialnih digitalnih omrežij oziroma neposredno v okviru teh digitalnih socialnih omrežij.

5. KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen proizvajalcu vozil Mercedes-Benz AG in članom svoje distribucijske mreže, kadar je to potrebno za izvedbo vašega naročila ali pogodbe ali zahteve ali če za posredovanje obstaja druga utemeljena pravna podlaga za namene, kot so navedeni v točki 3.
Sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci storitev ter izvajalci storitev znotraj skupine Emil Frey in skupine Mercedes-Benz Group za zagotavljanje IT sistemov, računovodskih storitev, intervencijskih storitev in mobilnosti (CAC, hitra pomoč na cesti), komunikacije z vami (kot npr. klicni centri, agencije za organizacijo dogodkov), izvajanje študij, logistike in drugih aktivnosti prodaje in poprodaje (npr. vleka okvarjenih vozil, nadgradnja vozil, itd). Ti ponudniki storitev ne smejo obdelovati podatkov za lastne namene in so z njimi sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov, na podlagi katerih so zavezani k varovanju zaupnosti ter spoštovanju in varovanju osebnih podatkov. Ostajamo upravljavec podatkov za tovrstno obdelovanje podatkov.
Določeni podatki so skladno z veljavnimi nacionalnimi zakonskimi zahtevami ali na njihovo zahtevo posredovani državnim organom in nosilcem javnih pooblastil.

 

6. PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaše osebne podatke bomo morda morali posredovati uporabnikom izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP – države članice EU skupaj z Islandijo, Liechtensteinom, Norveško) ali zunaj države, ki jo Evropska komisija priznava kot državo z ustrezno ravnijo varstva podatkov, ali če bo uporabnik dostopal do osebnih podatkov, ki izvirajo iz EU, zunaj zgoraj navedenih držav, bo upravljavec podpisal pisni dogovor z obdelovalcem, v katerega se vključi standardna določila EU, ki urejajo obdelavo podatkov v imenu držav, ki niso v EGP, ali bo obdelava podatkov podvržena zavezujočim pravilom in predpisom, ki jih je sprejel obdelovalec in jih je ustrezni regulativni organ priznal kot takšne, da zagotavljajo zadostno podlago za vzpostavljanje zadostnega nivoja varstva podatkov v smislu zakonodaje EU.

 

7. HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Vaši osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so zbrani ali nadalje obdelovani, oz. do poteka zakonsko predpisanega roka hrambe. Zaradi zakonskih obvez se podatki v večini primerov hranijo 10 let od zadnjega nakupa ali opravljene storitve.
Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je nadaljnja hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.
Osebni podatki se po izpolnitvi obdelav oz. po poteku roka hrambe izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oz. če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.
Posamezna privolitev velja za čas trajanja poslovnega razmerja ter 10 let po prenehanju tega oz. 10 let po podani privolitvi v drugih primerih ter se hrani še pet let po prenehanju veljavnosti. Če stranka privolitev prekliče, družba njenih podatkov za ta namen ne uporablja več.
Osebni podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo najpozneje po poteku koledarskega leta, ko je bil dosežen namen, zaradi katerega so se podatki zbrali, ali je potekel zakonsko določen rok hrambe.

 

8. PRAVICE POSAMEZNIKOV

Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko uveljavljate naslednje pravice:

 

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na obdelavi podatkov v javnem interesu ali na podlagi zakonitega interesa. Če boste ugovarjali, bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Če vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate tudi pravico, da temu, vključno z oblikovanjem profilov, kadarkoli ugovarjate brez navedbe razlogov. V tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali za te namene.

Omenjene pravice lahko uveljavljate z zahtevkom, ki ga naslovite na Star Import d.o.o., Baragova ulica 10, 1000 Ljubljana ali podate ustno na zapisnik na sedežu družbe ali z izpolnitvijo splošnega kontaktnega obrazca prek spletne strani družbe, lahko pa zahtevo pošljete po elektronski pošti na kontaktni naslov za varstvo osebnih podatkov na naslov: gdpr@starimport.si.
Kadar tako določajo splošni pogoji in pripadajoča izjava o varstvu osebnih podatkov, ki veljajo za pogodbo, ki ste jo sklenili, ali privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste jo podali, lahko svoje zahtevke naslovite tudi na pooblaščenega serviserja in/ali prodajalca.
Uveljavljate lahko tudi svojo pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tako da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca RS, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, če menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Na enak način lahko stranka tudi spremeni želeni način komunikacije (telefon, naslov, elektronska pošta).

 

9. KONČNE DOLOČBE

Star Import d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev Politike zasebnosti za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Za vse, kar ni posebej določeno s Politiko zasebnosti veljajo določila veljavne zakonodaje.
Predmetni dokument velja in se uporablja od 01.04.2022, ko bodo strankam dostopni tudi vsi v politiki navedeni dokumenti in informacije.

 

Ljubljana, 01.04.2022                                                                                    Star Import, d.o.o.